„Kaart pole territoorium“ – minu nägemus on õige!?

Palun vaata seda pilti ja ütle, keda sa täpsemalt pildil näed. Kirjelda seda inimest. Pilt pärineb Stephen Covey raamatust „Väga efektiivse inimese 7 harjumust“. Näed sa vanemat naist või näed sa nooremat naist? Kumb valik on õige?

 Õige vastus

Kumba naisterahvast sa nägid? Ameerika Ülikoolis tehti katse, kus üliõpilased jaotati kahte rühma. Ühele rühmale anti kätte noorema naisterahva pilt, teisele vanema daami pilt. Lõpuks näidati mõlemale rühmale sama ülaltoodud pilti. Mis juhtus, oli see, et mõlemad rühmad nägid ainult enda eelneval pildil olnud naisterahvast ja asusid kiivalt oma taju kaitsma. Mõlemat rühma mõjutati eelnevalt nägema seda naist, keda nad nüüd nägid. Seda kõike hoolimata sellest, et eelnevalt oli õpilastele selgitatud, et võib olla mitu õiget vastust. Seega, mis on õige vastus? Õige vastus – sa näed seda, mida sa tajud. Nii palju kui on tajusid, on vastuseid. Sellel pildil on vähemalt kaks inimest: noorem ja vanem naisterahvas. Näed seda, kui muudad oma vaatenurka.

Tajufiltrid

Nii nagu mõjutati õpilasi eelnevalt piltidega, on meid mõjutatud kogu elu erinevate sotsiaalsete piltidega, mis loovad tajufiltri, läbi mille tajume iseennast ja end ümbritsevat väliskeskkonda. Tajufiltri osadeks on väärtushinnangud, uskumused, reeglid ja mõttemustrid – tänu millele näeme pilti, mida kutsume oma eluks. Kutsun kõiki avardama oma tajusid ja mõistma, et pole olemas ühesugust reaalsust. Igaüks loob ise oma reaalsuse läbi eelmainitud tajufiltrite. Mõistmine, et mul ei pea olema alati õigus, võimaldas mul luua tugevamaid inimsuhteid ja mängida rahulolevamalt elu liivakastis.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s